پروژه Spring of Love

همکاری استودیو سُرس در پروژه Spring of Love با موضوع طراحی لباس به سبک دهه هفتاد میلادی و با نگاه شرقی، در کانسپت استور ایندید که در مجلهSchon منتشر شده است، 1398.

عکس اول و دوم:

عکاس: مانی لطفی نیا

مدل: P. Zakhrova

عکس سوم و چهارم:

عکاس: سهراب وحدت

استایلیست: مارال آسمانی

مدل: ویدا و صبا

https://schonmagazine.com/spring-of-love/

پروژه Spring of Love

همکاری استودیو سُرس در پروژه Spring of Love با موضوع طراحی لباس به سبک دهه هفتاد میلادی و با نگاه شرقی، در کانسپت استور ایندید که در مجلهSchon منتشر شده است، 1398.

عکس اول و دوم:

عکاس: مانی لطفی نیا

مدل: P. Zakhrova

عکس سوم و چهارم:

عکاس: سهراب وحدت

استایلیست: مارال آسمانی

مدل: ویدا و صبا

https://schonmagazine.com/spring-of-love/

image-1
image-1
image-1
image-1