پروژه Milan Fashion Club

حضور استودیو سُرس در رویداد Milan Fashion Club به همراه پلتفرم آستین، که در17 تا 24 فوریه سال 2020 در شهر میلان، ایتالیا برگزار گردید. آثار به نمایش آمده در این رویداد از مجموعۀ فولد (Fold Collection) می باشد.

image-1

پروژه Milan Fashion Club

حضور استودیو سُرس در رویداد Milan Fashion Club به همراه پلتفرم آستین، که در17 تا 24 فوریه سال 2020 در شهر میلان، ایتالیا برگزار گردید. آثار به نمایش آمده در این رویداد از مجموعۀ فولد (Fold Collection) می باشد.

image-1