هفته مد پایدار

استودیو سرس در هفته مد پایدار که در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد٬ حضور پیدا کرد. مشکلات زیست محیطی هر ساله توجه طراحان زیادی در دیسیپلین های مختلف را به خود جلب می کند. استودیو سرس نیز در تلاش برای قدم نهادن در مسیر دستیابی به اهداف مد پایدار به عنوان برند کم دور ریز در یکی از مجموعه های خود قدم برداشت. رویکرد استودیو سرس در مجموعه نواری استفاده بهینه از تمام منابع موجود و باقی گذاشتن کمترین میزان هدر رفت منابع اولیه (پارچه) است. در راستای نزدیک شدن به این هدف٬ خط فکر طراحی بر اساس استفاده از برش های در قطعات با عرض کم (به صورت نواری) بوده است تا بتوان از اضافات پارچه های استفاده شده در سایر مجموعه ها در آن استفاده کرد.

طراح لباس:‌ استودیو سرس

دبیر نمایشگاه: تکتم همتی

میزبان: طاووسخانه

وبسایت:

https://www.fashionrevolution.org/asia/iran/