جشنواره فیلم فجر

طراحی لباس شادی کرمرودی، بازیگر فیلم جمشیدیه، در مراسم فرش قرمز و اکران خصوصی فیلم سینمایی جمشیدیه در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، بهمن 1397، توسط استودیو سُرس.

جشنواره فیلم فجر

طراحی لباس شادی کرمرودی، بازیگر فیلم جمشیدیه، در مراسم فرش قرمز و اکران خصوصی فیلم سینمایی جمشیدیه در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، بهمن 1397، توسط استودیو سُرس.

image-1
image-1
image-1
image-1